Top

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska to grono osób służących ks. proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego, zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Główna funkcja Rady Parafialnej sprowadza się do współodpowiedzialności za apostolstwo, świadomej pomocy w ożywieniu działalności duszpasterskiej oraz służbie dobru i dążeniu do rozwoju. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

Innymi zadaniami Rady, wynikającymi z mieszkania poza granicami Polski, są: troska o zachowanie żywotności języka polskiego i całego dziedzictwa kulturowego, dzięki któremu realizuje się i ubogaca życie duchowe i religijne wiernych należących do Misji, nawiązywanie w duchu chrześcijańskiej integracji kontaktów z miejscowym kościołem parafialnym i diecezjalnym oraz misjami duszpasterskimi innych narodów, reprezentowanie w porozumieniu z ks. proboszczem spraw duszpasterskich Misji wobec kościelnych i świeckich władz niemieckich. Wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Każdy z członków Rady ma przydzielone indywidualne zadania do wykonania, za które jest odpowiedzialny. Przynależność do Rady Duszpasterskiej jest honorowa i z tej racji nie przysługuje członkom żadne wynagrodzenie.

 

 

Rada Duszpasterska przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn została założona 9 marca 1996 r. przez ówczesnego proboszcza ks. mgr Romualda Greha SChr. Od listopada 1997 r. proboszczem był ks. dr Tadeusz Talik SChr. Praca liczących wtedy 30 członków Rady, wywodzących się z Bonn, Brühl, Wesseling, Hürth, Siegburga, Troisdorfu, St. Augustin, Bad Honnef i Euskirchen została podzielona na trzy zakresy działalności, a mianowicie: duszpastertwo rodzin, duszpasterstwo młodzieży i ministrantów i duszpasterstwo charytatywne.

Członkowie Rady brali udział w przygotowaniu różnych uroczystości kościelnych, w pracy z dziećmi pierwszokomunijnymi oraz młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Wraz z wiernymi niemieckiej parafii Stiftskirche uczestniczyli w dorocznej procesji wokół miasta wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz sztandarem św. Biskupa Stanisława, patrona PMK w Bonn. Członkowie Rady uczestniczyli w rekolekcjach w Bad Honnef i Licheniu, jak również w licznych pielgrzymkach do Neviges, Banneux, Lourdes, Fatimy, Ziemi Świętej, Rzymu i Grecji. Najbardziej aktywna była grupa organizująca zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe. Dochód z tych zabaw przeznaczony był wyłącznie na cele charytatywne. Wielokrotnie zostały już wsparte materialnie i finansowo osoby potrzebujące w Polsce, na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Ze zbiórek pieniężnych organizowanych przez członków Rady została udzielona pomoc finansowa na budowę bazyliki w Licheniu oraz na budowę nowych świątyń w Rosji. W Licheniu Rada została wyróżniona pamiątkowym medalem papieskim. W sanktuarium Licheńskim umieszczone są również dwie tablice pamiątkowe dla PMK, jako współfundatorów nowej bazyliki. W maju członkowie Rady uczestniczyli w zorganizowaniu dorocznego święta parafialnego wraz z wiernymi niemieckiej parafii Stiftskirche.

Wiosną 2002 roku Rada licząca 16 osób rozpoczęła pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Talika SChr i pani Elżbiety Warsińskiej drugą kadencję działalności. Rada Duszpasterska gromadziła fundusze głównie przez organizację zabaw i festynu parafialnego.

W 2008 roku rozpoczęła się trzecia kadencja Rady Duszpasterskiej w nowym składzie pod przewodnictwem nowego proboszcza ks. Teodora Puszcza SChr i pana Andrzeja Aniszewskiego.  

 

Joomla templates by a4joomla