Top

Historia Polskiej Misji Katolickiej w Bonn

Bonn przez wiele lat było miastem zamkniętym - nie przyjmowało obcokrajowców. W drugiej połowie lat 80-tych napływ ludzi z innych krajów, m.in. również z Polski, był coraz większy. Ludzie ci potrzebowali opieki duszpasterskiej w języku swojego dzieciństwa i młodości. W sposób naturalny więc w ostatnich latach zaczęły rozwijać się w Bonn duszpasterstwa obcokrajowców – zwane misjami katolickimi.

W Bonn i w Brühl pierwszą Mszę św. w języku polskim w październiku 1986 r. odprawił ks. Jan Urbanek SChr, ówczesny wikariusz w Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii. W marcu 1987 r. nastąpiła zmiana wikariuszów. Nowo przybyłemu do archidiecezji kolońskiej ks. Stanisławowi Walasowi SChr powierzono duszpasterstwo właśnie w rejonie Bonn. Dzięki zaangażowaniu miejscowych wiernych zaczęto odprawiać Msze św. również  w Euskirchen, Troisdorf i Bad Honnef. Jednakże tak szybki wzrost liczby kościołów, w których odprawiano Msze św. w języku polskim, stał się uciążliwy dla kapłana. Kościoły te oddalone są bowiem od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.

W 1987 r. ks. bp Klaus Dick – biskup pomocniczy z Kolonii – udzielił sakramentu bierzmowania polskiej młodzieży. Na spotkaniu z młodzieżą w salce parafialnej zapoznał się on z zakresem działalności polskiego duszpasterstwa i sam podsunął pomysł stworzenia etatu dla drugiego księdza oraz utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. W 1988 r. powstał samodzielny Ośrodek Duszpasterski w Bonn (zależny od PMK w Koloni), którego patronem został św. Stanisław – Biskup Męczennik. Od tego czasu zaczęto przygotowywać co roku kolejne dzieci do Pierwszej Komunii Św. Również od 1988 r. co dwa lata udzielany był młodzieży sakrament bierzmowania. W sierpniu 2003 r. dekretem kard. Joachima Meisnera została prawnie ustanowiona Polska Misja Katolicka w Bonn, której proboszczem został  ks. dr Tadeusz Talik SChr. Objęła ona pięć dekanatów południowej części Archidiecezji Kolońskiej: Altenkirchen, Euskirchen, Rhein-Sieg (prawostronny i lewostronny) oraz Bonn. Do obsługi duszpasterskiej również pozostały miasta: Brühl i Wesseling. W Brühl sprawowana jest Msza św. przez duszpasterzy z Bonn.

Księża pracujący od 1986 r. w Polskiej Misji Katolickiej w Bonn to: ks. Jan Urbanek SChr, ks. Stanisław Walas SChr, ks. Jerzy Grynia SChr, ks. Jan Rusin SChr, ks. Marian Garwol SChr, ks. Romuald Greh SChr, ks. Józef Kosobucki SChr, ks. Leszek Wedziuk SChr, ks. Andrzej Sołopa SChr, ks. Antoni Hebda SChr, ks. Tadeusz Talik SChr,ks. Teodor Puszcz SChr, ks. Adam Ostapowicz SChr i ks. Marek Ciesielski SChr. Od 1 grudnia 2014 r. proboszczem jest ks. Jan Urbanerk SChr, który od początku posługi duszpasterskiej rozpoczął starania o przyznanie dla Misji etatu dla siostry zakonnej zakończone sukcesem. Od 1 września 2015 r. rozpoczęła posługę duszpasterską S. Anna Tobiasz MChR. Od 1 października 2015 r. rozpoczął posługę duszpasterską  ks. Marcin Dereszkiewicz SChr , który zastąpił poprzedniego wikariusza.

W każdą niedzielę i święta wierni spotykają się obecnie się na Mszy św. w języku polskim w  Bonn, Sankt Augustin, Euskirchen i Brühl. W każdą środę odprawiana jest Msza św. wieczorem w Brühl, a w każdy czwartek w Euskirchen, a w we wtorek, piątek i w I sobotę miesiąca w Bonn. Od maja do listopada odprawiana była również Msza św. w co drugą niedzielę w kościele św. Sebastiana w Bornheim-Roisdorf przede wszystkim dla pracowników letnich z Polski. Jeszcze należy wspomnieć nabożeństwa okresowe, dopełniające całość programu liturgii, takie jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, roraty, wypominki, nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe. Po świętach Bożego Narodzenia odbywają się odwiedziny duszpasterskie (kolęda), a w Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów. Do całości programu duszpasterskiego należą jednodniowe pielgrzymki do Neviges, Banneux i Kevelaer.

Według danych statystycznych, jakie otrzymaliśmy z kurii biskupiej w Kolonii, w rejonie objętym duszpasterstwem w j. polskim w Bonn zamieszkuje ok. 6500 osób przybyłych z Polski. W Mszach św. niedzielnych uczestniczy ok. 1500-1700 osób, z czego ok. 800 w samym Bonn. Bardzo dużo osób korzysta ze Spowiedzi św. w języku polskim, a do spowiedzi przedświątecznej przystępuje ich dwukrotnie więcej. Oprócz ludzi stale mieszkujących w Niemczech z duszpasterstwa w j. polskim w Bonn korzystają robotnicy kontraktowi, zatrudniani na pobliskich budowach, a także robotnicy sezonowi, zatrudnieni w rolnictwie lub ogrodnictwie oraz panie pracujący w domach. W Mszach św. uczestniczy dużo małżeństw z dziećmi w różnym wieku. Dlatego też jest zainteresowanie nauką religii dla dzieci od wieku przedszkolnego począwszy. Katecheza odbywa się w sali parafialnej przy kościele w Bonn w czwartki i piątki. Prowadzona jest również katecheza sakramentalna i nauki przedmałżeńskie. Życie liturgiczne w Misji ubogaca grupa ministrantów i ministrantek, grupa lektorów i lektorek, zespół dziecięcy „Ziarenka" oraz chór parafialny „św. Cecylii”. W niedzielę odbywają się próby dla dzieci śpiewających w zespole. W każdy wtorek natomiast odbywa się próba chóru pod przewodnictwem dyrygenta Piotra Meki. W Polskiej Misji Katolickiej w Bonn działa Rada Duszpasterska. Istnieje również Koło Przyjaciół Radia Maryja, cztery Róże Różańcowe oraz grupa młodzieżowa „Nadreńska Przystań”. Powstało też Centrum Krzewienia Polskiego Języka i Kultury - Stowarzyszenie e.V. Po każdej Mszy św. można nabyć czasopisma katolickie, takie jak: „Nasze Słowo", „Różaniec", „Miłujcie się", jak również informatory z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Dla dzieci i młodzieży oraz innych grup organizowane są wyjazdy do Domu Polskiej Misji Katolickiej „Concordia" w pobliskim Herdorf-Dermbach. Dla młodzieży zorganizowano dwa obozy w Polsce - kajakowy i żeglarski. Z inicjatywy Rady Duszpasterskiej organizowane były zabawy sylwestrowe, karnawałowe oraz andrzejkowe. W pierwszą niedzielę maja organizowany był festyn parafialny, a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotkania przy kawie w salce obok kościoła w Bonn. Spotkania te były przygotowywane przez wszystkie koła w parafii, chór oraz młodzież. 6 grudnia organizowane jest dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem, natomiast pod koniec karnawału zabawa karnawałowa dla najmłodszych. Dzieci razem z p. katechetką starają się przygotować co roku barwne jasełka.

Polska Misja Katolicka w Bonn posiada własną stronę internetową, na której można zapoznać się z tym, co dzieje się aktualnie w Misji, zapoznać się z porządkiem Mszy św., planem nauki religii, godzinami przyjęć w biurze parafialnym i zaczerpnąć wiele innych informacji. Można również zapoznać się z historią Polskiej Misji Katolickiej w Bonn.  

Joomla templates by a4joomla