Top

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213).

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK 1277).

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego (KKK1278).

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa (KKK1279).

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony (KKK 1280).

 


 

Aby załatwić formalności związane z chrztem dziecka, w języku polskim, należy:

  • zgłosić się w biurze Misji co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu, celem spisania protokołu i własnoręcznego podpisania go;
  • przynieść ze sobą dokument urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke) z urzędu stanu cywilnego (Standesamt);
  • znać dane potrzebne do spisania protokołu: adres parafii zamieszkania, daty i miejsce urodzenia rodziców, daty ślubu, dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy).
    Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wystawionym w parafii zamieszkania; nie mogą być nimi osoby, które wystąpiły z kościoła;
  • uzgodnić termin i wziąć udział w nauce przed chrztem.

 

Joomla templates by a4joomla